Privacyverklaring Annemieke Hillen, rouw- & levenscounseling

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescheriming (AVG). U bent vrij om het helemaal door te lezen. In het kort wil ik aangeven dat de gegevens die ik van u en door u krijg, bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Annemieke Hillen, eigenaresse van Annemieke Hillen, rouw- & levenscounseling, gevestigd in Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52780635.

Persoonsgegevens

Waarom ik uw gegevens bewaar

Uw contactgegevens, zoals voor- en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, zijn alleen voor mij. Ik gebruik deze gegevens om contact met u, cliënte van Hart voor bewustZijn, te kunnen hebben.

Wij hebben eerst een persoonlijk kennismakingsgesprek. Wilt u hierna niet met mij verder dan verwijder ik de gegevens die ik van u heb.

Verwerken persoonsgegevens

Wilt u wel met mij verder dan volgt een intake gesprek. Ik schrijf dan persoonlijke gegevens van u op en vraag u dit formulier na afloop van het gesprek te ondertekenen. De formulieren bewaar ik in een afgesloten kast. Alles wat we tijdens dit gesprek bespreken blijft tussen u en mij.

Ik vraag u alleen naar zaken die van belang zijn voor mijn begeleiding van u. Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef, dan gebeurt dat uiteraard alleen met uw schriftelijke toestemming.

Voor kinderen en jongeren tot 16 jaar zal ik toestemming aan de ouder/verzorger vragen om gegevens te mogen bewaren.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van uw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw schriftelijke toestemming, mits daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

De wet verlangd van mij dat ik uw gegevens bescherm, dat doe ik. Alles wat we via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij JA op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, beveiligd met vingerafdruk herkenning, en computer, beveiligd met een code.

Mijn site, https://www.annemiekehillen.nl is er voor eenzijdig verkeer. Ik verstrek informatie die u kunt lezen. Ik sla daar geen gegevens op.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Ik houd me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst facturen 7 jaar te bewaren. Verder zal ik uw gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Uw rechten

Ik respecteer uw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft u.

Ik wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons