Helderheid en openheid in je relatie en opvoeding

Wij hebben een wens:
Dat wat wij zelf gemist hebben in de jaren dat onze kinderen, en wij zelf als ouders, groeiden, nu te delen.
Wij zien dat er inmiddels andere ouders geboren worden, zij staan nog bewuster in het leven, in een maatschappij die veel van hen vraagt.

It takes a village to raise a child
een wijsheid van alle tijden.

De wijsheid:
“It takes a village to raise a child” lijkt steeds meer van toepassing en toch denken we dat ‘we’ het allemaal zelf moeten doen.
In onze Westerse maatschappij leven we steeds geïsoleerder en delen we slechts zelden hoe het werkelijk met ons gaat.
Zeker als het om ons kind of ons als ouder gaat.

In het boek “De jongen, de mol, de vos en het paard” staan veel levenswijsheden. Op een pagina vraagt de jongen aan de mol, ‘Wat is het spannendste dat je ooit gevraagd hebt?’

‘Help’, zegt de mol.

Het leven als spiegel

Wij ontwikkelden een serie samenkomsten op basis van onze kennis en ervaring die wij als levenscounselor hebben opgedaan, waarbij het dagelijks leven onze grootste spiegel is.

Wij maken gebruik van de vier elementen waarop wij iedere dag, elk moment, onze beslissingen en daaruit voortvloeiend ons gedrag, baseren.

De vier elementen zijn:
water – emoties, lucht – denken, vuur – handelen en aarde – Zijn.

Aan de hand van de elementen krijg jij, als partner en ouder, inzicht in je relatie en ouderschap.

Het uitgangspunt voor deze samenkomst is: “Wie ben je, wie wil je zijn als partner en wie wil je zijn als ouder?”.

Kinderen houden ouders een spiegel voor met hun gedrag. Persoonlijke eigenaardigheden, opvoedkundige uitglijders, weggestopte emoties en nog veel meer, worden soms zeer confronterend onder de aandacht gebracht door wat kinderen zeggen en doen. Kinderen doen daarmee een beroep op de authenticiteit, zelfkennis en eerlijkheid en soms ook op het uithoudingsvermogen van hun ouders.

Handreikingen tot een goed gesprek

Deze samenkomsten bieden handreikingen om met je partner in gesprek te gaan over de waarden en normen die jullie beide meenemen uit de eigen opvoeding, zodat jullie samen overeen kunnen komen wat je je kind mee wil geven.
Wij zijn ons bewust dat niet iedereen in een traditionele gezinsvorm samenleeft, voel je ook dan, misschien zelfs juist dan, welkom.
Ook bieden wij handreikingen om met je kind in gesprek te gaan en het te begeleiden wanneer het vastloopt in verwarrende of onzekere gedachten, last heeft van heftige emoties of zich niet weet te handhaven in een groep.

Wij, Marjon Landheer en Annemieke Hillen, zijn beiden als docent verbonden aan het LevensCollege en hebben een eigen praktijk voor levensvraagstukken, waarin wij zowel volwassenen, jongeren als kinderen begeleiden.

Wij zijn ons bewust, als professionals, partners én als (groot)ouders, dat zelfkennis belangrijk is. Daardoor kan acceptatie van de eigenheid van je kind groter worden.
Het maakt duidelijk waarom je op de voorgehouden spiegel reageert.

Wij kijken ernaar uit je 5 dinsdagavonden te ontmoeten aan de Haagse tafel van Marjon, om je mee op pad te nemen naar een nieuw bewustzijn vol passie en vrijheid over je relatie, jezelf, je ouderschap en het leven.

Data: 5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november 2021

Kosten: 125,00 p.p. inclusief soep, koffie, thee, lekkers

Inschrijven: https://hetlevenscollege.com/inschrijven/?

Elke relatie is een reflectie van de relatie met je zelf
Deepak Chopra