Levensinitiaties ® in opvoeding en relaties

 

De training ontstond vanuit een wens:

Dat wat wij zelf gemist hebben in de jaren dat onze kinderen en wijzelf als ouders groeiden, nu te delen.

Wij zien dat er inmiddels andere ouders geboren worden, zij staan nog bewuster in het leven, in een maatschappij die veel van hen vraagt.

De wijsheid: “It takes a village to raise a child” lijkt steeds meer van toepassing en toch denken we dat ‘we’ het allemaal zelf op moeten lossen.

In het boek “De jongen, de mol, de vos en het paard” staan veel levenswijsheden. Op 1 pagina vraagt de jongen aan de mol, ‘Wat is het spannendste dat je ooit gevraagd hebt?’

‘Help’, zegt de mol.

Wij ontwikkelden een training op basis van De Levensinitiaties® en het boek ‘Ze leerRden nog lang en gelukkig’ van Bonnie Bessem.

De Levensintiaties® maken ons bewust van de uitdagingen die wij in ons leven tegenkomen.

Aan de hand van het model krijg jij, als ouder, inzicht in je ouderschap en je relaties.

De rode draad in onze training is: “Wie ben je en wie wil je zijn als ouder?”.

Kinderen houden ouders een spiegel voor met hun gedrag. Persoonlijke eigenaardigheden, opvoedkundige uitglijders, weggestopte emoties en nog veel meer, worden soms zeer confronterend onder de aandacht gebracht door wat kinderen zeggen en doen. Kinderen doen daarmee een beroep op de authenticiteit, zelfkennis, eerlijkheid, en soms ook op het uithoudingsvermogen, van hun ouders.

Deze module biedt handreikingen om met je kind in gesprek te gaan en het te begeleiden als het vastloopt in verwarrende of onzekere gedachten, last heeft van heftige emoties of zich niet weet te handhaven in een groep.

Marjon en ik zijn beide als docent verbonden aan het LevensCollege en hebben een eigen praktijk, waarin wij zowel volwassenen, jongeren als kinderen begeleiden.

Wij zijn ons bewust, als professionals én als (groot)ouders, dat zelfkennis van ouders, belangrijk is. Daardoor kan acceptatie van de eigenheid van je kind groter worden.
Het maakt duidelijk waarom je op de voorgehouden spiegel reageert.

Door de tijd waarin we nu leven, is het niet mogelijk de lessen live te organiseren.

Wij kijken ernaar uit je 5 ochtenden, via Zoom, mee op pad te nemen naar een nieuw bewustzijn vol passie en vrijheid over ouderschap, jezelf, je relatie en het leven.

*De Levensinitiaties® is een psychologische en spirituele tool voor het begeleiden van mensen. Het geeft kennis en inzicht over de uitdagingen van de mens en praktische handvatten om je meer te verbinden met je essentie, je eigen ziel.

Praktische informatie, zie https://annemiekehillen.nl/index.php/agenda/.

Enkele reacties:

“Ik ben bewuster van hun eigen Zijn, waardoor ik de kinderen meer zelf op laat lossen.”

“Ik heb de trainingsdagen als inspirerend ervaren, eerlijk en open.”

“Het was prettig om bewust stil te staan bij het moederschap en wat kinderen met je doen. Ik ben nu met meer rust aanwezig, bewuster van mijn eigen gevoel en vertrouw op mijn intuïtie.”

“Ik luister bewuster naar de kinderen.”

“We staan samen bewuster in ons ouderschap, zijn ons bewuster van onze afzonderlijke rol en hoe we dat dan samendoen.”

“Ik ben me bewuster van de loyaliteit van onze kinderen en hoe zich dat vertaald naar ons als ouders.”